Privacyverklaring

Gegevensverwerking: Spintoppr zal persoonlijke gegevens van de Klant alleen verwerken voor zover dit nodig is voor de overeenkomst.

Contactgegevens van de Klant: Het e-mailadres van de Klant wordt enkel gebruikt voor commerciële communicatie, zijnde contracten en facturen, en communicaties omtrent het Spintoppr platform, zoals nieuwe functionaliteiten en gepland onderhoud. Hoewel dit nuttige informatie is voor de Klant in het kader van de overeenkomst, kan de Klant ervoor kiezen om deze laatste communicatie niet langer te ontvangen.

Persoonlijke gegevens van leden van de Klant: Spintoppr bewaart persoonlijke gegevens over leden voor zover deze nodig zijn voor de goede werking van het platform. Het gaat over volgende gegevens:

  • Voornaam en naam: voor het identificeren van de speler.
  • Geboortedatum: nodig voor het toekennen van een leeftijdscategorie aan een speler in het kader van ploegopstellingen voor bepaalde leefdtijdsgroepen (bv. veteranen of jeugdploegen).
  • Geslacht: nodig voor het toekennen van spelers aan heren- dan wel damesteams bij de ploegopstellingen.
  • Adres- en contactinformatie: niet verplicht. Leden kunnen deze desgewenst aanvullen en dienen zelf expliciet te beslissen (opt-in) of ze deze informatie willen delen met andere (aangemelde) leden van de club. Deze informatie wordt nooit publiek getoond voor niet-geauthenticeerde gebruikers van het platform.

Leden kunnen via hun persoonlijk account deze gegevens op elk moment inkijken, aanpassen en/of afschermen.

Accountbeveiliging: Spintoppr neemt redelijke maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens van de Klant te waarborgen. Alle wachtwoorden worden beveiligd (via een hashfunctie) opgeslagen in de database. Persoonlijke gegevens van gebruikers worden afgeschermd via beveiligde rollen.

Aansprakelijkheid voor gegevensverspreiding: Aangezien de Klant de mogelijkheid om bepaalde leden toegang te verschaffen tot het ledenbestand en de daarin opgeslagen persoonlijke informatie, valt de verspreiding van deze gegevens onder de verantwoordelijkheid van de Klant en kan Web Factor niet aansprakelijk gesteld worden indien deze gegevens bij de verkeerde personen belanden.

Recht op verwijdering: De Klant is zelf in de mogelijkheid om persoonlijke accounts van haar leden te verwijderen. Bij de beëindiging van de overeenkomst worden alle gegevens over de Klant volledig en onherroepelijk verwijderd. Er worden geen kopieën genomen. De Klant kan desgewenst wel een export van deze informatie opvragen via e-mail.